|       |       |       |       |       |   
AUTOSURF

Autosurfy, Zoznam Autosurfov

Názov Časovač Kredity Webstránky Hodnotenie
   
25 200 10
   
15 250 10
   
20 500 10
   
15 200 10
   
30 1000 10
   
30 0 10
   
30 0 5
   
31 1000 5
   
30 1000 5
   
20 0 15
   
20 0 3
   
10 0 2
   
10 10000 5
* Kredit získaný po zobrazení 1000 webstránok
Čo je autosurf ?
Autosurf je webstránka, ktorá svojou funkciou privádza na zadanú webadresu nových návštevníkov, resp. zvyšuje návštevnosť (angl. traffic/premávku). Jeho funkcia je založená na časovo obmedzenom ( napr. minimálne 30 sekúnd ) vzájomnom zobrazovaní ( autosurfovaní ) si webstránok s ostatnými uživateľmi autosurfu, pričom systém pracuje na základe získavania a utrácania kreditov, spravidla v určitom pomere, napr 1:0.9 ( 1 Kredit odpočítaný z Vášho konta po zobrazení Vašej webstránky iným uživateľom / 0.9 Kreditu získaného za zobrazenie webstránky iného uživateľa vo Vašom prehliadači ). Auto
Vplyv na návštevnosť
Pokiaľ ste napr. vlastníkom internetového obchodu, pridáte jeho webadresu do autosurfu a na konte máte dostatočné množstvo kreditov - zvýši sa počet návštevníkov vo Vašom inetrnetovom obchode. Na druhej strane je dosť pravdepodobné, že priamym dopadpm zvyšovania návštevnosti autosurfom, si nikto z uživateľov autosurfu žiadny predmet vo Vašom internetovom obchode nezakúpi, dokonca Váš internetový obchod s veľkou prvdepodobnosťou nikdy neuvidí.
Prečo nie ?
Webstránky zobrazované v autosurfe veľká väčšina jeho uživateľov nesleduje a využíva len možnosť získavania kreditov, zobrazovaním webstránok ostatných uživateľov v minimalizovanom okne.
Prečo potom používať autosurf ?
Hlavným dôvodom využívania funkcií autosurfov je zvyšovanie návštevnosti webstránky za účelom zvýšovania jej PageRank-u ( číselné hodnotenie webstránok, pridelené internetovými vyhľadávačmi, čím vyšší pagerank, tým sa webstránka zobrazuje vyššie vo výsledkoch vyhľadávania ).
Formy autosurfovaní
Existuje viacero foriem autosurfovaní ( aj keď sa v priamom význame jednotlivých foriem nejedná o autosurfovanie ). Okrem ponúkaných foriem autosurfovania sa autosurfy od seba líšia ešte v pevne stanovenom čase, počas ktorého musí byť webstránka zobrazená pre získanie kreditov.
Autosurfovanie - Najrozšírenejšia a najpoužívanejšia forma autosurfovania. Je založená na automatickom zobrazovaní webstránok ostatných uživateľov autosurfu. Výhodou je plne-automatické získavanie kreditov. Autosurfy
Manualsurfovanie - Druhá najrozšírenejšia forma autosurfovania. Je založená na manuálnom zobrazovaní webstránok ostatných uživateľov autosurfu, t.j. pre zobrazovanie webstránok uživateľov autosurfu resp. pre získavanie kreditov je potrebné otvárať nové stránky v autosurfe manuálne ( obvykle kliknutím na tlačítko ). Výhodou v tomto prípade je pripočítanie väčšieho množstva kreditov za zobrazenie jednej webstránky vo Vašom prehliadači, ako pri Autosurfovaní. Rovnako ako Autosurfovanie aj Manualsurfovanie je obmedzené minimálnou dobou zobrazenia webstránky.
TOPlist